Towarzystwo Konsultantów Polskich Cracovia Consultants Sp. z o.o. - www.tkpcc.eu
 
 
 

 
Zarządzanie menedżerskie:

 • Opracowywanie biznes planów / studiów wykonalności
 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów
 • Opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych
 • Badanie rynku i analiza konkurencji
 • Doradztwo biznesowe
 • Inżynier kontraktu / konsultant FIDIC
 • Zarządzanie nieruchomościami

Poniżej zamieszczono przykłady zrealizowanych prac:

I. Studia wykonalności inwestycji wraz z dokumentacją o dofinansowanie projektu.

1) Strefa aktywności gospodarczej:

Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej - Gmina Zator Foto. 1. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej - Gmina Zator


2) Oczyszczalnie ścieków:

Oczyszczalnia ścieków w Łazach Foto. 2. Oczyszczalnia ścieków w Łazach
Oczyszczalnia ścieków w Wierchomli Wielkiej Foto. 3. Oczyszczalnia ścieków w Wierchomli Wielkiej
Oczyszczalnia ścieków w Świniarach Foto. 4. Oczyszczalnia ścieków w Świniarach


3) Zielona energia:

Zielona energia Foto. 5. Kolektory słoneczne


4) Przykładowe obiekty sportowe:

Budowa 28 obiktów sportowo-rekreacyjnych w Jankowej, Wilczyskach, Siedliskach, Brzanie, Stróżnej, Sędziszowej Foto. 6. Budowa 28 obiektów sportowo-rekreacyjnych w Jankowej, Wilczyskach, Siedliskach, Brzanie, Stróżnej, Sędziszowej (Gmina Bobowa)
Budowa krytej pływalni w Limanowej Foto. 7. Budowa krytej pływalni w Limanowej
Baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej Foto. 8. Baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej
Budowa pływalni w Strzelinie Foto. 9. Budowa pływalni w Strzelinie