Jesteśmy osobami wywodzącmi się z różnych krakowskich uczelni m.in.: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Jagiellońskiego a także z instytutów naukowo-badawczych, biur projektowo-technicznych i przedsiębiorstw wykonawczych. Działając nieprzerwanie od ponad 35 lat przeprowadziliśmy wiele różnorodnych szkoleń, seminariów a także spotkań branżowych. Przygotowaliśmy także kilkadziesiąt podmiotów do wdrożenia certyfikatów zarządzania jakością wg norm ISO. Opracowaliśmy setki projektów, opinii ekonomiczno-finansowych oraz ekspertyz technicznych zarówno dla sektora publicznego jak i sektora prywatnego.

Kontrahentami Cracovia Consultants Sp z o.o. były zarówno duże firmy państwowe jak również małe i średnie przedsiębiorstwa różnych branż oraz podmioty administracji publicznej. Opracowaliśmy również wiele opinii i ekspertyz dla Sądów Rejonowych i Okręgowych Cywilnych i Gospodarczych, w tym oszacowania firm i masy upadłości przedsiębiorstw a także dla biznesu prywatnego (dokumentacje dla fuzji i podziału spółek prawa handlowego).

35

Jesteśmy na rynku od 35 lat!

35

Obsługujemy zarówno klientów indywidulanych jak i wielkie korporacje i przedsiębiorstwa

35

Oferujemy specjalistyczny zakres usług

35

Posiadamy bogate doświadczenie i kompetencje

35