Inżynieria maszyn i urządzeń

 • Doradztwo technologiczne
 • Ocena stanu technicznego
 • Ekspertyzy techniczne urządzeń
 • Badanie dokumentacji technologicznej
 • Nadzór techniczny
 • Deklaracje zgodności

Poniżej zamieszczono przykładowe zdjęcia z wykonanych prac:
Ekspertyzy techniczne urządzeń Foto. 1. Ekspertyzy techniczne urządzeń
Ocena stanu technicznego Foto. 2. Ocena stanu technicznego maszyn
Doradztwo technologiczne Foto. 3. Doradztwo technologiczne
Doradztwo techniczne Foto. 4. Doradztwo techniczne
Ocena stanu technicznego maszyn do robót ziemnych, budowlanych, drogowych Foto. 5. Ocena stanu technicznego maszyn do robót ziemnych, budowlanych, drogowych
Nadzór techniczny Foto. 6. Nadzór techniczny